ჩხერკეთელაობა

ჩხერკეთელაობა

Be the first to request Request book
Want to read the full book?
Let the author know why you are a fan of their work and want them to upload this book here!

Please write something.

Successfully Sent

"ჩხერკეთელაობის" მთავარი პერსონაჟები - ედინბურგის დოკერთა ღარიბული რაიონის, ლეიტის მცხოვრებლები - რენტსი, თიშიკო, ქლიავა და ბეგბი, ერთი შეხედვით, თითქოს მხიარული და თავქარიანი მეგობრები, სინამდვილეში მარგინალი ახალგაზრდები არიან, რომლებსაც უაზრო და მძიმე ყოფა აქვთ. მათ თავგადასავლებში ჩანს ნარკოტიკ ...more

More from the Author

Share the book