Ανθρωπολογία, γυναίκες και φύλο

Ανθρωπολογία, γυναίκες και φύλο

No updates yet

Writing Stage
Published On
1994
ISBN
9602210818
ISBN13
9789602210819
Be the first to request Request book
Want to read the full book?
Let the author know why you are a fan of their work and want them to upload this book here!

Please write something.

Successfully Sent

Τα κείμενα που παρουσιάζονται σ’ αυτό τον τόμο, γραμμένα από διακεκριμένες ερευνήτριες, αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές της μετάβασης από την ανθρωπολογία των γυναικών της δεκαετίας του ’70 στη σημερινή ανθρωπολογία των φύλων.

Ο τόμος περιλαμβάνει τρία κλασικά ανθρωπολογικά κείμενα π
...more

People Also Viewed

More from the Author

Share the book

About Author