Από την παράνοια στους αλγορίθμους: Η δέκατη έβδομη νύχτα και άλλες διαδρομές

Από την παράνοια στους αλγορίθμους: Η δέκατη έβδομη νύχτα και άλλες διαδρομές

Writing Stage
Published On
2006
ISBN
9608399432
ISBN13
9789608399433
Be the first to request Request book
Want to read the full book?
Let the author know why you are a fan of their work and want them to upload this book here!

Please write something.

Successfully Sent

Στο επίκεντρο του βιβλίου βρίσκεται η ζωή και το έργο του μεγάλου αυστριακού μαθηματικού Κουρτ Γκέντελ, πατέρα του φημισμένου θεωρήματος της μη πληρότητας, καθώς και η διανοητική περιπέτεια της φιλοσοφικής θεμελίωσης των μαθηματικών, που οδήγησε σε αυτό.
Αν και στο βιβλίο περιέχεται ολόκληρο τ
...more
Share the book