امروز و دگر روز و روز سوم

امروز و دگر روز و روز سوم

No updates yet

Writing Stage
Published By
ISBN13
9789643694326

People Also Viewed

Share the book

About Author

داوود غفارزادگان متولد 1338 دراردبیل، بیش از دو دهه است که برای گروه سنی بزرگسال و نوجوان می نویسد.رمان جنگی « فال خون » این نویسنده در آمریکا ترجمه شده و مجموعه داستان « ما سه نفر هستیم » از کتاب های برگزیده بیست سال ادبیات داستانی است. از آثار بزرگسال این نویسنده می توان به کتاب های « راز قتل آقا میر » ، « دختران دلریز » ، « شب ایوب » و « کتاب بی نام اعترافات » و در حوزه نوجوان از « پرواز درناها » ، « سنگ اندازان غار کبود » و « آواز نیمه شب » و کتاب های دیگر نام برد.
[سایت انتشارات سوره
...more