Ευρωατλαντικές σχέσεις

Ευρωατλαντικές σχέσεις

No updates yet

Writing Stage
Published On
2003
Published By
ISBN
9607803078
ISBN13
9789607803078
Το βιβλίο αυτό αποτελεί το μόνο κείμενο στην ελληνική βιβλιογραφία που εξετάζει διεξοδικά το σύνολο σχεδόν των πολιτικών και των στρατηγικών παραγόντων και κριτηρίων που διαμορφώνουν τον ευρωατλαντικό χώρο, που υπήρξε κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο διαμορφώθηκε το μεταπολεμικό διεθνές σύστημα. ...more

More from the Author

Share the book

About Author