Έναν καφέ για τον Σωκράτη

Έναν καφέ για τον Σωκράτη