Η δύναμη του χαρακτήρα και η ατέρμονη διάρκεια της ζωής

Η δύναμη του χαρακτήρα και η ατέρμονη διάρκεια της ζωής

No updates yet

Writing Stage
Published On
2014
Published By
ISBN13
9786188059047
Τα γηρατειά δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός.
Είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της ανθρώπινης συνθήκης, σχεδιασµένο από την ψυχή. Η γήρανση είναι εγγεγραµµένη στη φύση µας. Κι όµως µας προκαλεί εντύπωση που η ανθρώπινη ζωή εκτείνεται πολύ πιο πέρα από την αναπαραγωγική ηλικία και αντέχει περισσότερο
...more

People Also Viewed

Share the book