Οι Υπνοβάτες: Ες ή η Αναρχία

Οι Υπνοβάτες: Ες ή η Αναρχία

No updates yet

Writing Stage
Published On
1993
Published By
Με το δεύτερο τόμο των Υπνοβατών, αρχίζει να διαφαίνεται το μυθιστορηματικό οικοδόμημα που επιχειρεί να στήσει ο Μπροχ. Γιατί, πέρα από τις επιμέρους λογοτεχνικές αρετές του έργου, ο αναγνώστης διακρίνει πλέον τους αρμούς της σύνθεσης του συγγραφέα. Ο Ες μοιάζει με τον Γιόαχιμ φον Πάσενοβ, στο βαθμ ...more

People Also Viewed

More from the Author

Share the book