Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i kontestacji

Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i kontestacji

Writing Stage
Published On
2002
Published By
ISBN
8388807102
ISBN13
9788388807107
Autor, w rozmowach z liderami ruchu antyglobalistycznego, przedstawia kluczowe problemy globalizacji i proponowanie przez ten ruch rozwiązania, ani na chwilę nie zapominając o polskim doświadczeniu tranformacji ustrojowej po komunizmie i naszym miejscu na mapie świata.
Share the book