Bez štěstí nepřežiješ

Bez štěstí nepřežiješ

No updates yet

Writing Stage
Published By
ISBN13
9788072175
Be the first to request Request book
Want to read the full book?
Let the author know why you are a fan of their work and want them to upload this book here!

Please write something.

Successfully Sent

Kniha je unikátním svědectvím dítěte, které přežilo nekonečné hrůzy holokaustu a tato drsná životní zkušenost jej nakonec přivedla k profesi, která by měla všem podobným tragédiím zabránit. Jak on sám říká „Jednoduše nemůžeme zastavit naše úsilí při budování světa, založeného na právu a spravedlnos ...more

People Also Viewed

Share the book

About Author