BooksPeopleBook ClubsReading RoomsTopicsYearISBNPublisher

Writing Stage
Published On
2014
Published By
ISBN13
9789755107479
Son dönem Fransız romancılığını büyük adlarından biri olan Patrick Modiano'yu okurlarımız Yıkıntı Çiçekleri adlı romanıyla tanımışlardı. Bir gençlik adlı romanında yazar bu kez bize tanımadıkları bir büyük kentte çalışma yaşamına ilk adımlarını atan iki gençin öyküsünü sunuyor. Farklı yerlerden Par ...more

Featured paragraphs from this book

Share this book

About Author

Emekli öğretmen. Türkiye’de (Gazi Eğitim Ens­titüsü) ve Fransa’da (Sorbonne, Toulouse Üniversitesi) Fransız dili, edebiyatı ve uygarlığı konularında öğrenim gördü. Emek­liliğine (1984) dek Gazi Eğitim Enstitüsü’nde çalıştı. Daha son­ra Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 1992 yılından 2004’e kadar aynı üniversitenin Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde ve Devlet Konservatuvarı Müzikolo­ji Bölümü’nde (felsefe, estetik, sanat tarihi alanlarında) öğre­tim görevlisi olarak çal...more