Keelatud Vili

Keelatud Vili

No updates yet

Writing Stage
Published On
1989
Published By
Meil kõigil tuleb ühtelugu valida: kas seada esikohale ülitähtsaina näivate hetkevajaduste rahuldamine või eelistada inimeksistentsi põhiväärtusi, näha elus – mõistatust, ning suhtuda neisse aukartusega, mis välistab mõtlematud eksperimendid.
Raamatu põhiprobleem ongi teadlase vastutus tema s
...more

People Also Viewed

Share the book

About Author

0 Followers