Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye

Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye

Profesör Ergun Özbudun, bu kitabında, çağdaş siyaset biliminin önemli konularından olan otoriter rejimleri ve seçimsel demokrasileri teorik ve karşılaştırmalı açıdan inceledikten sonra, bu kavramları Türk siyasal hayatı açısından ele almaktadır.

Türkiye'nin hayli uzun yaşadığı tek-parti
...more
Share the book