Právne normy a vhodná prax pre dohľad nad spravodajskými službami

Právne normy a vhodná prax pre dohľad nad spravodajskými službami

No updates yet

Writing Stage
Published On
2007
Published By
ISBN
9292220691
ISBN13
9789292220693
Be the first to request Request book
Want to read the full book?
Let the author know why you are a fan of their work and want them to upload this book here!

Please write something.

Successfully Sent

Z obsahu: Definícia demokratického dohľadu nad bezpečnostnými a spravodajskými službami, Hľadanie právnych noriem a najlepšej praxe dohľadu, Definovanie mandátu, Menovanie riaditeľa, Informácie a ich evidencia, Úloha exekutívy, atd...

People Also Viewed

Share the book

About Author

0 Followers