Rahvasterännuaeg eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis

Rahvasterännuaeg eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis

No updates yet

Writing Stage
Published On
2014
ISBN
9789949325
ISBN13
9789949325108
Uurimus käsitleb Eesti ala ühiskonda, majandust, asustust ning kultuuri ajavahemikus umbes 450–1050 pKr. Tegemist oli suurte muutuste ajastuga, mille lõpuks kujunes Eesti talurahvakultuur, millisena tunneme seda kuni 19. sajandini.

Rahvasterännu-, eelviikingi- ja viikingiaeg on olnud Ees
...more

People Also Viewed

Share the book

About Author