Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 1

Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 1

Writing Stage
Published On
2007
ISBN13
9789799183019
Hasan Al-Banna adalah IMAM, dengan segala makna yang mungkin dicakup oleh kata ini. (Syaikh Ramadhan)
Terkumpul dalam dirinya kecerdikan politikus, kekuatan para panglima, hujah para ulama, keimanan kaum sufi, ketajaman analisis para ahli matematika, analogi para filsuf, kepiawaian para orator
...more
0 Followers

More from the Author

Share the book