Cover Pic

Yılmaz Odabaşı

Loading Profile...

About
Introduction
1961-Diyarbakır doğumlu.İlk öğrenimini Diyarbakır, Ankara ve Gaziantep'te, Orta öğrenimini Diyarbakır Lisesi'nde tamamladı. İzmir Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimi-ni, 1980 12 Eylül'ü siyasal nedenlerle tutuklanınca sürdüremedi. Diyarbakır Askeri Cezaevi'nde bir yıl hapis yattı.Daha sonra bir süre bir ilaç firmasının Güneydoğu temsil-ciliği ve Diyarbakır'da bir yıl kitapçılık yaptı.1987 de gazeteciliğe başladı. 1987-1994 yılları arasında Diyarbakır da Akajans Muhabirliği, UBA (Ulusal Basın Ajansı)...more
Interviews

Loading Articles...

No articles yet

Loading Followers...

No followers yet

Loading...

You are not following anyone.

Similar Profiles