Cover Pic

Ivica Stevanović

Loading Profile...

About
Introduction
Ivica Stevanović rođen je u Nišu, godine 1977. Publikovao je više od hiljadu ilustracija u udžbenicima i slikovnicama, među kojima posebno mesto zauzimaju Bukvar (ZUNS, 2003.), Carevo novo odelo (Kreativni centar, 2005.), Daj mi krila jedan krug (Kreativni centar, 2006), Jezik, jezik e pa šta je... (Kreativni centar, 2008.). Ilustruje za Kreativni centar, Zavod za udžbenike, Školsku knjigu, Ružno Pače... Svojevremeno je radio i kao honorarni likovni urednik u Zavodu za udžbenike. Stalni je sara...more
Interviews

Loading Articles...

No articles yet

Loading Followers...

No followers yet

Loading...

You are not following anyone.

Similar Profiles